bmc.mc-complex.com

bms.blockhero.net

best.fadecloud.com

best.blossomcraft.org

nacute339
Owner Nacute339
Status offline
IP

SMP.org

Players 0/0
Version 1.12.2
Rank 20746
Votes 0
Uptime 100%
Last Check 11 minute(s) ago
Country Viet Nam
Types CreativeAnarchyHardcoreKitPvPBedwars
Share


Return to Server Page


Bạn có thể mở tệp SMP ScrapeMap trong ScrapeMate bằng cách sử dụng ngăn ScrapeMap Explorer. Nhấp vào biểu tượng thư mục "Open ScrapeMap" và điều hướng đến vị trí của tệp SMP.

Bạn có thể tạo ScrapeMap trong ScrapeMate bằng cách sử dụng khung ScrapeMap Explorer. Trước tiên, bạn chọn trang web để cạo, lọc và sắp xếp dữ liệu bạn muốn nhắm mục tiêu, nhấp vào biểu tượng "Tạo ScrapeMap" và chọn vị trí lưu của tệp. ScrapeMap được lưu dưới dạng tệp SMP.

Bạn cũng sẽ được nhắc chọn định dạng đầu ra của dữ liệu được lấy từ trang web. Bạn có thể chọn xuất dữ liệu sang "Excel" (.XLSX tệp), "CSV" (.CSV tệp) hoặc "SQL" (. Vấn đề nộp).